Skip to content
English
English

Asbestos

Ailgylchu gartref

Ni ellir ailddefnyddio nac ailgylchu asbestos dan unrhyw amgylchiadau.

Mae asbestos yn ddeunydd peryglus a all gael effaith negyddol ar iechyd os na chaiff ei drin yn gywir.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol am gyngor neu gallwch ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf isod.

Dod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch roi eich cod post i mewn ar wefan GOV.UK i ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon