Skip to main content
English
English
Cerbyd gwyn gyda gair "ailgylchu" mewn gwyrdd a biniau ailgylchu tu ôl i'r cerbyd

Amdanom Ni

Cysylltu â ni

Ar y dudalen hon

Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiadau mwy penodol, defnyddiwch y ffurflen isod, neu fel arall, gallwch ysgrifennu atom i’r cyfeiriad hwn:

WRAP Cymru

15fed llawr

Tŷ Brunel,

2 Heol Fitzalan

Caerdydd, CF24 0EB

Os oes gennych gwestiynau am ailgylchu yn eich ardal leol, yn cynnwys gwneud archeb am unrhyw gynwysyddion ailgylchu, cysylltwch â’ch cyngor lleol yn uniongyrchol.

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg, ffoniwch 01295 819 619

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ffoniwch 029 20 100 100

Ar gyfer unrhyw ymholiadau masnachol, ewch i wefan Busnes Cymru am gyngor a chymorth am ddim.

Ffurflen cysylltu ar-lein

Cysylltu â Cymru yn Ailgylchu

Polisi preifatrwydd

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon