Skip to main content
English
English

Sut i ailgylchu

Darganfyddwch sut i chi'n gallu trwsio neu ailgylchu'ch pethau dieisiau

Porwch categorïau

12 Dydd y Nadolig – Ffeithiau a Syniadau Ailgylchu

Sut i Ailgylchu

12 Dydd y Nadolig – Ffeithiau a Syniadau Ailgylchu

Cymru yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu ar hyn o bryd, sy’n eithaf anhygoel os gofynnwch i ni. Fodd bynnag, gwyddom fod Cymru yn fwy na galluog i gyrraedd rhif un. Er bod 94% ohonom yn ailgylchu'n rheolaidd, nid yw hanner ohonom yn rhoi eitemau ailgylchadwy yn ein hailgylchu. Darganfuwyd hefyd bod chwarter y bin sbwriel cyffredin yn wastraff bwyd – a gallai 83% o hwn fod wedi cael ei fwyta.

Darganfyddwch fwy
Addunedau Ailgylchu Blwyddyn Newydd Mighty

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon