Skip to content
English
English
Casgliad o mathau gwahanol o gwastraff bwyd

Sut i Ailgylchu

Sut mae gwastraff bwyd yn gallu creu ynni

Ar y dudalen hon

Ailgylchu gwastraff bwyd i greu pŵer

Llaw gwyn yn dal plisgyn wy

Ailgylchu gwastraff bwyd i greu pŵer

Cymru yw trydedd genedl orau’r byd am ailgylchu, ac mae mwy a mwy o ddinasyddion Cymru’n ailgylchu eu gwastraff bwyd i greu pŵer. Pan fo’ch gwastraff bwyd yn cael ei ailgylchu, caiff ei droi’n drydan i helpu i bweru cartrefi a chymunedau ledled Cymru.

Cewch roi unrhyw fwyd amrwd neu wedi’i goginio yn cynnwys crwyn ffrwythau a llysiau, bagiau te, gwaddodion coffi, plisg wyau, crafion oddi ar eich plât, a bwyd wedi mynd heibio’i ddyddiad.

Sut mae gwastraff bwyd yn creu trydan

Llaw gwyn yn dal croen banana

Sut mae gwastraff bwyd yn creu trydan

Mae’r rhan fwyaf o gynghorau lleol yng Nghymru’n anfon eu gwastraff bwyd i gyfleuster Treulio Anaerobig, proses sy’n defnyddio micro-organebau o’r enw ‘methanogenau’ i dorri gwastraff bwyd i lawr mewn tanc caeedig, ynghyd â thail anifeiliaid fferm a chnydau ynni. Wrth iddo dorri i lawr, mae’n creu bio-nwy, sy’n cael ei gasglu a’i ddefnyddio i gynhyrchu ynni gwyrdd a all bweru cartrefi a chymunedau ledled Cymru.

Dysgwch sut gall gwastraff bwyd wedi’i ailgylchu gynhyrchu ynni dim ond drwy ailgylchu eitemau bwyd bob dydd fel crwyn ffrwythau a llysiau, bagiau te, gwaddodion coffi, plisg wyau, crafion oddi ar eich plât, a bwyd wedi mynd heibio’i ddyddiad.

Teledu gyda rheolyd pell ar bwrdd

Pweru eich teledu

Mae’r rhan fwyaf o bobl Cymru’n ailgylchu eu hesgyrn cig a physgod, eu crwyn ffrwythau a llysiau, bagiau te, plisg wyau a chrafion oddi ar y plât. Gall un llond cadi o wastraff bwyd gynhyrchu ynni i bweru set deledu am ddwy awr.

Tŷ sengl gyda to oren

Pweru eich cartref

Mae eich gwastraff bwyd wedi’i ailgylchu’n mynd yn ôl i’r gymuned ar ffurf ynni adnewyddadwy. Mae ailgylchu 32 o grwyn banana’n creu digon o ynni i bweru cartref cyffredin am awr.

Ffôn clyfar yn cael ei wefru ar bwrdd

Pweru eich ffôn clyfar

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn mwynhau disgled o de, boed yn seibiant yn ystod y diwrnod gwaith neu’n gyfle i ddal i fyny gyda ffrindiau. Gall ailgylchu dim ond dau fag te greu digon o drydan i wefru ffôn clyfar yn llawn.

Sut i ddechrau arni

Cadi cegin gwyrdd a bin bwyd gwyrdd

Sut i ddechrau arni

Mae pob cyngor lleol yng Nghymru’n darparu casgliad ailgylchu gwastraff bwyd wythnosol cyfleus. Y cwbl y mae ei angen arnoch i ddechrau arni yw cadi gwastraff bwyd i’r gegin, cadi i’w roi wrth ymyl y ffordd, a rholyn o fagiau leinio.

Dewiswch ardal eich cyngor lleol ar y map i ddarganfod mwy am eich gwasanaeth lleol a sut gallwch ymuno â’r bobl yng Nghymru sydd eisoes yn ailgylchu eu gwastraff bwyd.

Sut i ailgylchu gwastraff bwyd

Sut i ailgylchu gwastraff bwyd

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon