Skip to content
English
English
Screengrab from myrecyclingwales.org.uk homepage showing map of Wales with containers and material stream icons along with introductory text: "Where does your recycling go? My Recycling Wales allows you to browse Welsh local authorities and see what happens to your waste across the UK, and even around the world. Learn more"

Sut i Ailgylchu

Ble mae'ch ailgylchu yn mynd?

Erioed wedi meddwl am ble eich gwastraff yn mynd ar ôl ailgylchu? Ewch i Fy Ailgylchu Cymru, gwefan newydd a ariennir gan Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru.

I ddarganfod beth sy’n digwydd i’ch ailgylchu unwaith y caiff ei gasglu gan eich cyngor lleol, ewch i Fy Ailgylchu Cymru ble gallwch bori drwy gynghorau lleol Cymru a gweld beth sy’n digwydd i’ch ailgylchu ledled y Deyrnas Unedig a hyd yn oed o amgylch y byd.

Ariennir Fy Ailgylchu Cymru gan Lywodraeth Cymru a’r arbenigwyr cynaliadwyedd WRAP Cymru i roi gwybodaeth ichi ynghylch yr hyn sy’n digwydd i’ch ailgylchu. Mae’r safle’n dangos faint o ailgylchu mae eich cyngor lleol yn ei gasglu bob blwyddyn, a’i dynged yn ôl adroddiadau.

Darganfod sut caiff eich ailgylchu ei gasglu, ei ddidoli a’i brosesu.

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon