Skip to main content
English
English

Bydiau cotwm

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu bydiau cotwm gartref ar hyn o bryd.

A ellir ailgylchu bydiau cotwm?

  • Ni ellir ailgylchu bydiau cotwm, hyd yn oed y rhai sydd â ffyn papur, a dylid eu rhoi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu;

  • Peidiwch byth â’u fflysio i lawr y toiled gan eu bod yn gallu blocio systemau a llygru’r amgylchedd.

Mae’n dda gwybod

Mae Cyfarwyddeb Plastigion gan yr UE yn golygu y bydd bydiau cotwm yn cael eu diddymu, yn cynnwys yn y DU yn ei dro. Dysgwch fwy am Gyfarwyddeb Plastigion yr UE.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon