Skip to main content
English
English

Carpedi

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae’n bosibl ailgylchu carpedi mewn mannau ailgylchu oddi cartref.

Sut i ailgylchu carpedi

Gellir gwerthu carpedi sydd mewn cyflwr da, neu eu rhoi i elusen.

Os nad yw’ch carped dieisiau’n ddigon da i’w ddefnyddio mwyach, gallwch ofyn i’r bobl sy’n ffitio eich carped gael gwared arno ar eich rhan pan fyddan nhw’n ffitio carped newydd, neu gallwch fynd ag ef i’ch canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon