Skip to content
English
English

Ceir

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae’n bosibl ailgylchu ceir mewn mannau ailgylchu oddi cartref.

Sut i ailgylchu ceir

Mae ceir wedi’i gwneud o fetel yn bennaf, sy’n ddeunydd ailgylchadwy. Chwiliwch ar-lein am gwmnïau sy’n ailgylchu cerbydau.

Os yw eich car mewn cyflwr digon da i’w ddefnyddio, efallai y gallwch ei werthu’n breifat, neu ei gyfnewid wrth brynu un newydd.

Mae’n dda gwybod

Os yw eich car wedi cyrraedd diwedd ei oes, efallai y gallwch ddod o hyd i ddeliwr sgrap lleol sy’n fodlon ei brynu gennych, neu gallech ei roi i elusen drwy gynlluniau fel Charity Car a Giveacar.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon