Skip to main content
English
English

Diffoddwyr Tân

Ailgylchu gartref

Mae diffoddwyr tân yn perthyn i gategori gwastraff peryglus ac mae angen gofal wrth gael gwared arnynt.

Mae’r rhan fwyaf o ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref mwy yn eu derbyn i’w gwaredu. Am resymau diogelwch, mae cynghorau lleol yn gofyn fel arfer i’r handlenni gael eu tapio at ei gilydd neu i’r pin diogelwch fod wedi’i osod yn ei le. Dylai’r cyrn sy’n troi ar ddiffoddwyr CO2 fod wedi’u gosod yn eu lle neu blât blancio fod wedi’i gosod. Cysylltwch â’ch cyngor lleol am gyngor neu gallwch ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf isod.

Dod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch roi eich cod post i mewn ar wefan GOV.UK i ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon