Skip to main content
English
English

Disel, petrol, hylif brêcs a gwrthrewydd

Ailgylchu gartref

Mae’r deunyddiau hyn yn perthyn i’r categori gwastraff peryglus a gallant fod yn beryglus i iechyd pobl neu’r amgylchedd os na chânt eu gwaredu’n gywir.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol am gyngor neu gallwch ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf isod.

Dod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch roi eich cod post i mewn ar wefan GOV.UK i ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon