Skip to main content
English
English

Dyfeisiau Cymorth Clyw

Ailgylchu gartref

Sut i ailgylchu dyfeisiau cymorth clyw

  • Dylid dychwelyd dyfeisiau cymorth clyw dieisiau neu ddiffygiol i’r cyflenwr;

  • Yn aml, ceir mannau casglu mewn meddygfeydd doctoriaid, adrannau clyw mewn ysbytai, arbenigwyr clyw preifat a rhai siopau elusen, e.e. Help the Aged ac Age UK;

  • Ni ddylid rhoi dyfeisiau cymorth clyw yn eich bagiau neu finiau ar gyfer eich ailgylchu neu wastraff na ellir ei ailgylchu. Yn aml, gellir eu dychwelyd i’r darparwr neu eu rhoi i elusennau sy’n dosbarthu dyfeisiau cymorth a batris i bobl mewn angen.

Dysgwch sut i ailgylchu batris

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon