Skip to main content
English
English

Gwastraff Peryglus

Ailgylchu gartref

Gall eitemau o wastraff peryglus o’r cartref achosi niwed i iechyd neu i’r amgylchedd ac ni ddylid eu rhoi yn eich bagiau neu finiau ar gyfer eich ailgylchu neu wastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae llawer o ganolfannau ailgylchu’n derbyn rhai mathau o wastraff peryglus o’r cartref. Cysylltwch â’ch cyngor lleol am gyngor neu gallwch ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf isod.

Dod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch roi eich cod post i mewn ar wefan GOV.UK i ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon