Skip to main content
English
English

Gwelyau Anifeiliaid

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu gwelyau anifeiliaid gartref yn eich ardal chi ar hyn o bryd.

Sut i ailgylchu blancedi a gwelyau anifeiliaid anwes

  • Gellir ailgylchu hen flancedi neu welyau anifeiliaid anwes sydd wedi’u gwneud o ffabrig gyda thecstilau mewn canolfan ailgylchu;

  • Dylid ailgylchu gwelyau anifeiliaid anwes gyda phlastigion – gofynnwch i weithiwr yn y ganolfan ailgylchu i ddarganfod ym mha gynhwysydd i’w rhoi.

Mae’n dda gwybod

Mae’n bosibl bod rhai cynghorau lleol yn caniatáu i hen wair, gwellt, a llwch llif gan anifeiliaid ‘llysieuol’ fel cwningod neu foch cwta gael eu rhoi mewn casgliadau gwastraff o’r ardd neu ei dderbyn gyda gwastraff o’r ardd mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon