Skip to main content
English
English

Gwlân

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu gwlân gartref ar hyn o bryd.

Sut i ailgylchu gwlân

  • Gellir rhoi gwlân dieisiau i siopau elusen lleol, siopau ailgylchu tecstilau neu grwpiau cymunedol i’w ailwerthu a’i ailddefnyddio;

  • Mae rhai bagiau neu fanciau casglu dillad a thecstilau’n caniatáu ichi roi peli gwlân ynddynt – gwiriwch yn gyntaf bob amser;

  • Fel arall, gallech ei roi i sefydliad fel Workaid, sy’n casglu gwlân, peiriannau gwau a gwnïo, nodwyddau a phatrymau, ynghyd ag adnoddau a deunyddiau eraill i’w defnyddio yn Affrica.

Ewch i wefan Workaid.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon