Skip to content
English
English

Gwydrau yfed

Ailgylchu gartref

Rhowch unrhyw wydrau yfed sydd wedi torri yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu, gan gofio eu lapio’n ddiogel yn gyntaf. Gallwch ddefnyddio hen bapur newydd neu bapur cegin, neu eu bagio’n ddwbl, i sicrhau nad yw ein criwiau casglu’n cael eu niweidio wrth eu casglu. Fel arall, gallwch ailgylchu gwydrau yfed sydd wedi torri yn eich canolfan ailgylchu leol gyda chraidd caled a rwbel, ac fe gaiff ei ddefnyddio fel deunyddiau adeiladu ar gyfer prosiectau adeiladu.

Mae rhai gwydrau diod na ellir eu hailgylchu drwy’r un broses a ddefnyddir ar gyfer poteli a jariau gwydr cyffredin, felly ni ellir eu casglu i gael eu hailgylchu gyda’i gilydd.

Os oes gennych chi unrhyw wydrau yfed nad ydych eu heisiau mwyach, ond eu bod mewn cyflwr da, beth am ystyried mynd â nhw i siop elusen leol i eraill gael elwa o’u defnyddio?

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon