Skip to main content
English
English

Hancesi Papur

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu hancesi papur gartref ar hyn o bryd.

A ellir ailgylchu hancesi papur?

  • Er bod hancesi papur wedi’u gwneud o bapur, mae’r ffibrau ynddynt yn fyr iawn, ac nid yw eu hansawdd yn ddigon da i’w hailgylchu ac felly dylid eu rhoi yn y bin gwastraff.

Dylid rhoi hancesi papur wedi’u defnyddio yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu oni bai fod eich cyngor yn dweud fel arall.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon