Skip to main content
English
English

Offerynnau Cerddorol

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae’n bosibl ailgylchu offerynnau cerddorol mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Sut i ailgylchu offerynnau cerddorol

  • Mae offerynnau cerddorol yn dod mewn amrywiaeth enfawr o siapau, meintiau a deunyddiau sy’n anodd eu hailgylchu. Fodd bynnag, mae gan rai offerynnau gydrannau metel, er enghraifft, a gellir ailgylchu’r darnau hynny;

  • Fel arall, os ydyn nhw mewn cyflwr da, gallech eu gwerthu neu eu rhoi i siop elusen, i grŵp cerddoriaeth neu sefydliad fel cynllun Offerynnau i Blant Llywodraeth Cymru.

Dysgwch fwy am gynllun Offerynnau i Blant Llywodraeth Cymru

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon