Skip to main content
English
English

Papur Cegin

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu papur cegin gartref ar hyn o bryd.

Sut i ailgylchu papur cegin

  • Mae rhai cynghorau lleol yn caniatáu ichi roi ychydig o bapur cegin yn y bin gwastraff bwyd – holwch eich cyngor cyn gwneud;

  • Caiff tiwbiau cardbord mewnol rholiau papur cegin eu hailgylchu’n eang fel rhan o gynlluniau ailgylchu gwastraff y cartref;

  • Dylid rhoi darnau o bapur cegin wedi’i ddefnyddio yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu oni bai fod eich cyngor yn dweud fel arall.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon