Skip to main content
English
English

Podiau a Chapsiwlau Coffi

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae’n bosibl ailgylchu podiau a chapsiwlau coffi mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Sut i ailgylchu podiau a chapsiwlau coffi

Nid yw’r podiau untro a ddefnyddir mewn llawer o beiriannau coffi fel arfer yn cael eu derbyn yn eich casgliadau ailgylchu o’r cartref, fodd bynnag mae rhai cynlluniau ailgylchu’n bodoli ar gyfer yr eitemau hyn.

Cynlluniau ailgylchu podiau coffi

  • Mae cynllun cenedlaethol o’r enw Podback hefyd yn cynnig gwasanaeth ailgylchu sy’n cynnwys podiau Nespresso, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks by Nespresso, Starbucks by Nescafé Dolce Gusto, Tassimo, L'OR a CRU Kafe.

Ewch i wefan Podback am fwy o wybodaeth.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon