Skip to main content
English
English

Polystyren

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu polystyren gartref ar hyn o bryd.

A yw’n bosibl ailgylchu polystyren?

  • Mae polystyren yn fath o blastig nad yw’n cael ei ailgylchu’n eang a dylid ei roi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae’n dda gwybod

Triongl wedi'i gwneud o 3 saeth gyda'r rhif 6 yn y canol gyda 'PS' o dan

Mae polystyren ehangedig yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynwysyddion bwyd tecawê weithiau, ac i bacio nwyddau gwyn fel microdonau. Caiff polystyren ei ddefnyddio weithiau hefyd i bacio bwydydd eraill, fel pecynnau aml-becyn o iogwrt.

Mae rhai cynghorau lleol yn ei dderbyn mewn casgliadau ailgylchu er ei fod yn annhebygol o gael ei ailgylchu mewn gwirionedd.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon