Skip to main content
English
English

Tŵls Garddio

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae’n bosibl ailgylchu tŵls llaw a thŵls garddio mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Mae’n dda gwybod

Gellir rhoi tŵls sydd mewn cyflwr da ac yn gweithio’n iawn i rai siopau elusen, i sefydliadau ailddefnyddio neu i brosiectau cymunedol lleol.

Mae tŵls yn aml yn cynnwys llawer o fetel y gellir ei ailgylchu. Holwch eich canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol i weld a ydyn nhw’n derbyn tŵls na ellir eu defnyddio mwyach.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon