Skip to main content
English
English

Beiciau

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Beiciau mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu beic sydd mewn cyflwr da

Rhowch ef i elusen – holwch yn lleol i ddod o hyd i’ch sefydliad ailddefnyddio agosaf. Mae rhai sefydliadau dielw’n casglu beiciau neu gydrannau dieisiau ac yna’n gwerthu beiciau wedi’u hailwampio i ddinasyddion ar incwm isel am brisiau is. Gellir atgyweirio, ailwampio ac ailddefnyddio beiciau mewn cyflwr gwael hefyd.

Sut i ailgylchu beic sydd heibio’i orau

Os yw eich beic y tu hwnt i’w atgyweirio, gallwch ailgylchu’r rhannau metel. Mae gan lawer o ganolfannau ailgylchu lleol gyfleuster ailgylchu metelau cymysg. Gallwch ddod o hyd i’ch lleoliadau ailddefnyddio neu ailgylchu beiciau isod.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon