Skip to main content
English
English

Bylbiau Golau

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Bylbiau Golau mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu bylbiau golau

  • Gellir ailgylchu bylbiau golau sy’n rhad ar ynni yn y rhan fwyaf o ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref ac mewn rhai siopau;

  • Ni ellir ailgylchu bylbiau ‘gwynias’ hen ffasiwn a dylech eu rhoi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae’n dda gwybod

Pam ddylwn i ddefnyddio bylbiau golau sy’n rhad ar ynni?

  • Mae bylbiau golau sy’n arbed ynni yn arbed arian i chi ac yn helpu’r amgylchedd drwy ddefnyddio llai o drydan;

  • Ar yr un pryd, rydych yn lleihau’r gwastraff a gaiff ei greu, gan nad oes angen newid y bylbiau hyn mor aml â bylbiau cyffredin.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon