Skip to main content
English
English

Byrddau Smwddio

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Byrddau Smwddio mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu byrddau smwddio

  • Mae’r rhan fwyaf o fyrddau smwddio wedi’u gwneud o fetel a gellir eu hailgylchu mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref;

  • Gallwch dynnu unrhyw orchuddion a’u rhoi yn y cynhwysydd tecstilau.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon