Skip to main content
English
English

Cardbord

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cardbord mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa eitemau cardbord y gellir eu hailgylchu?

  • Bocsys cardbord e.e. grawnfwyd, tabledi peiriant golchi llestri, bocsys wyau;

  • Cardbord rhychiog, gyda’r tâp, a darnau polystyren a phlastig wedi’u tynnu;

  • Cardiau cyfarch heb lwch llachar na batris ynddynt;

  • Bocsys nwyddau danfoniadau ar-lein, ac amlenni cardbord;

  • Tiwbiau papur toiled a phapur cegin – gellir compostio’r rhain gartref hefyd;

  • Catalogau.

Pa eitemau cardbord na ellir eu hailgylchu?

  • Cardbord sy’n cynnwys bwydydd, baw neu baent;

  • Cartonau bwyd a diod

  • Cardiau cyfarch sydd â llwch llachar arnynt.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon