Skip to content
English
English

Cardiau Cyfarch

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cardiau Cyfarch mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa gardiau cyfarch y gallaf eu hailgylchu?

  • Cardiau papur;

  • Amlenni;

Pa rannau o gardiau cyfarch na ellir eu hailgylchu?

  • Unrhyw addurniadau fel bathodynnau, ffoil, rhubanau neu lwch llachar – rhwygwch y darnau hyn oddi ar y cardiau cyn eu hailgylchu;

  • Batris o gardiau cerddorol – ailgylchwch y rhain mewn mannau ailgylchu batris.

Dysgwch sut i ailgylchu batris

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon