Skip to main content
English
English

CDs, DVDs a Recordiau

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu CDs, DVDs a Recordiau mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu DVDs a CDs

  • Gellir rhoi CDs, DVDs a recordiau dieisiau i siopau elusen neu gellir eu gwerthu ar safleoedd fel Zapper a Ziffit;

  • Mae rhai Canolfannau Ailgylchu’n derbyn yr eitemau hyn, ond mae’r gwasanaeth hwn yn amrywio ar draws y wlad. Y peth gorau i’w wneud yw holi eich cyngor lleol;

  • Anaml y caiff tapiau VHS a chasetiau eu derbyn mewn Canolfannau Ailgylchu a siopau elusen erbyn hyn, ac maent yn cael eu hanfon i dirlenwi’n gyffredinol.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon