Skip to main content
English
English

Cetris Argraffu

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cetris Argraffu mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu cetris argraffu

  • Caiff cetris argraffu eu casglu’n gynyddol mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Mae rhai elusennau ac ysgolion hefyd yn casglu cetris argraffu gwag i godi arian;

  • Mae rhai elusennau a grwpiau cymunedol hefyd yn eu casglu i godi arian – holwch yn lleol.

Mae’n dda gwybod

Fel arall, gallwch anfon eich cetris i gyfeiriad rhadbost i sefydliadau fel The Recycling Factory neu Recycle4Charity a fydd yn gwneud cyfraniad i elusen o’ch dewis chi.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon