Skip to content
English
English

Cewynnau (tafladwy)

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu cewynnau tafladwy gartref yn eich ardal chi ar hyn o bryd.

A yw’n bosibl ailgylchu cewynnau tafladwy?

  • Dylid rhoi cewynnau tafladwy yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Cynnyrch hylendid amsugnol

Mae rhai cynghorau lleol yng Nghymru’n cynnig casgliad Cynnyrch Hylendid Amsugnol (absorbent hygiene products/AHP) ar gyfer cewynnau tafladwy a phadiau anymataliaeth. Gallwch ddarganfod os yw eich cyngor lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yma.

Os nad yw eich cyngor lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd, dylid rhoi cewynnau tafladwy yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Nid yw cynnyrch hylendid menywod wedi’i gynnwys mewn casgliadau AHP a dylid rhoi’r rhain hefyd yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae’n dda gwybod

Os ydych chi’n defnyddio cewynnau ffabrig (a elwir hefyd yn ‘cewynnau go iawn’) gall hyn helpu i warchod yr amgylchedd a gall arbed arian ichi yn y tymor hir.

Ailgylchu eitem arall

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon