Skip to main content
English
English

Cewynnau (tafladwy)

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cewynnau (tafladwy) mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

A yw’n bosibl ailgylchu cewynnau tafladwy?

  • Dylid rhoi cewynnau tafladwy yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Cynnyrch hylendid amsugnol

Mae rhai cynghorau lleol yng Nghymru’n cynnig casgliad Cynnyrch Hylendid Amsugnol (absorbent hygiene products/AHP) ar gyfer cewynnau tafladwy a phadiau anymataliaeth. Gallwch ddarganfod os yw eich cyngor lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yma.

Os nad yw eich cyngor lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd, dylid rhoi cewynnau tafladwy yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Nid yw cynnyrch hylendid menywod wedi’i gynnwys mewn casgliadau AHP a dylid rhoi’r rhain hefyd yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae’n dda gwybod

Os ydych chi’n defnyddio cewynnau ffabrig (a elwir hefyd yn ‘cewynnau go iawn’) gall hyn helpu i warchod yr amgylchedd a gall arbed arian ichi yn y tymor hir.

Dysgwch fwy am cewynnau go iawn

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon