Skip to main content
English
English

Coed Nadolig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Coed Nadolig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu coed Nadolig go iawn

  • Gellir ailgylchu coed go iawn trwy eu rhwygo’n sglodion mân a gaiff eu defnyddio wedyn mewn parciau neu goedwigoedd lleol. Cofiwch dynnu’r holl dinsel ac addurniadau, ac unrhyw botiau neu standiau oddi ar y coed;

  • Mae cynghorau lleol yn aml yn trefnu mannau danfon neu gasgliadau arbennig ar gyfer coed ‘go iawn’ yn gynnar ym mis Ionawr, ac yn hysbysebu dyddiadau’r gwasanaeth hwnnw ar yr un pryd ag unrhyw newidiadau eraill i gasgliadau dros gyfnod y Nadolig.

Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol am fanylion.

Sut i ailgylchu coed Nadolig artiffisial

  • Mae coed artiffisial wedi’u gwneud o gyfuniad o ddeunyddiau, ac felly ni ellir eu hailgylchu;

  • Mae’n bosibl y byddai siopau elusen yn derbyn coed artiffisial dieisiau mewn cyflwr da i’w hailwerthu a’u hailddefnyddio.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon