Skip to content
English
English

Cwpanau Coffi Papur

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cwpanau Coffi Papur mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu cwpanau coffi papur

  • Ni chaiff cwpanau coffi eu derbyn gan eich cyngor lleol fel rhan o’ch casgliadau ailgylchu wrth ymyl y ffordd fel arfer, ond gellir eu dychwelyd i’w hailgylchu i rai siopau coffi cadwyn ar y stryd fawr;

  • Yn well fyth, manteisiwch ar y disgownt y mae llawer o siopau coffi’n eu cynnig drwy fynd â’ch cwpan ailddefnyddiadwy eich hun i’r siop;

  • Gellir eu hailgylchu hefyd mewn banciau cartonau bwyd a diod mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref – gallwch ddod o hyd i’ch canolfan ailgylchu agosaf isod.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon