Skip to main content
English
English

Cyllyll a Ffyrc

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cyllyll a Ffyrc mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu cyllyll a ffyrc

  • Gellir rhoi cyllyll a ffyrc sydd mewn cyflwr da i elusennau i’w hailddefnyddio;

  • Gellir rhoi cyllyll a ffyrc pren tafladwy mewn casgliad gwastraff o’r ardd i’w gompostio;

  • Gellir ailgylchu cyllyll a ffyrc nad ydynt yn ddefnyddiol mwyach gyda metel sgrap mewn canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref.

Cyllyll a ffyrc plastig tafladwy

Fel gyda llestri tafladwy, y peth gorau i’w wneud yw osgoi defnyddio cyllyll a ffyrc plastig tafladwy os yw’n bosibl. Mae Cyfarwyddeb Plastigion gan yr UE yn golygu y bydd cyllyll a ffyrc plastig yn cael eu diddymu, yn cynnwys yn y DU yn ei dro.

Dysgwch fwy am Gyfarwyddeb Plastigion yr UE.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon