Skip to main content
English
English

Cyrc

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Cyrc mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu cyrc

  • Gellir rhoi cyrc yn eich bin compost gartref, os oes gennych chi un, neu gellir eu defnyddio fel tomwellt ar blanhigion ar ôl eu torri’n ddarnau mân;

  • Gallwch eu hanfon i gynlluniau ailgylchu corc fel Recorked UK sy’n eu hailwerthu ac yn cyfrannu canran o’r elw i elusennau enwebedig;

  • Fel arall, mae angen eu rhoi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ymweld â Recorked UK

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon