Skip to main content
English
English

Dodrefn

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Dodrefn mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu dodrefn

  • Os oes gennych ddodrefnyn sy’n dal yn iawn i’w ddefnyddio, gallech ystyried ei werthu, ei basio ymlaen i rywun arall, neu ei roi i elusen. Ni all siopau elusen ailwerthu pob eitem o ddodrefn, felly mae’n werth eu holi ymlaen llaw i wneud yn siŵr;

  • Yn aml, gellir ailgylchu dodrefn ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, yn enwedig eitemau wedi’u gwneud o bren neu fetel;

  • Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o ddodrefn yn eich canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol – efallai y bydd rhai yn codi ffi am ddodrefn wedi’u ffitio felly mae’n werth holi ymlaen llaw;

  • Efallai hefyd y bydd rhai cynghorau’n darparu gwasanaeth casglu ar gyfer gwastraff swmpus – edrychwch ar eu gwefan i gael manylion.

Mae’n dda gwybod

Mae’r British Heart Foundation yn cynnig casgliadau dodrefn, nwyddau’r cartref ac eitemau trydanol am ddim yn genedlaethol.

Mae Dunelm hefyd yn cynnig ailgylchu matresi a dodrefn mewn partneriaeth â’r British Heart Foundation a Clearabee.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon