Skip to main content
English
English

Eitemau Ceramig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Eitemau Ceramig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Wyddoch chi na ellir ailgylchu eitemau ceramig – fel dysglau, cwpanau, jygiau, platiau a fasau – yn yr un ffordd â photeli a jariau gwydr cyffredin, fel y rhai a ddefnyddir ar gyfer bwyd a diod?

Os oes angen ichi gael gwared ar unrhyw eitemau ceramig sydd wedi torri, rhowch nhw yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Lapiwch nhw’n ddiogel mewn hen bapur newydd neu bapur cegin, neu eu bagio’n ddwbl, i sicrhau nad yw ein criwiau casglu’n cael eu niweidio wrth eu casglu.

Gallwch hefyd fynd ag eitemau ceramig wedi torri i’ch canolfan ailgylchu leol.

Os nad yw’ch eitemau ceramig wedi torri – a’ch bod yn cael gwared arnynt am nad oes eu hangen neu eu heisiau mwyach – beth am fynd â nhw i siop elusen i rywun arall gael eu defnyddio?

Ewch draw i’n tudalen Halogiad

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon