Skip to main content
English
English

Eitemau Trydanol

Ailgylchu gartref

Mae rhai cynghorau’n derbyn eitemau trydanol bach fel rhan o’u cynllun ailgylchu o’r cartref. Os yw eich cyngor chi’n gwneud hyn, efallai y bydd cyfarwyddiadau arbennig am sut i’w rhoi allan i’w casglu. Y peth gorau i’w wneud yw holi eich cyngor yn gyntaf.

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Eitemau Trydanol mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Pa eitemau trydanol y gellir eu hailgylchu?

Mae eitemau trydanol bach y gellir eu hailgylchu’n cynnwys:

  • Unrhyw eitem sydd â phlwg, sy’n defnyddio batri, y mae angen ei wefru neu unrhyw sydd â llun o fin olwynion gyda chroes drwyddo arni;

  • Tŵls garddio fel peiriannau torri gwellt a pheiriannau llarpio;

  • Nwyddau gofal personol fel sychwyr gwallt, sythwyr gwallt, brwsys dannedd trydan a raseli trydan;

  • Nwyddau gofal personol fel sychwyr gwallt, sythwyr gwallt, brwsys dannedd trydan a raseli trydan;

  • Technoleg fel radios, chwaraewyr CD/DVD, teganau a gemau electronig, ffonau, chwaraewyr MP3, setiau teledu, argraffwyr a chamerâu;

  • Eitemau eraill fel lampau, tortshis, goleuadau coed Nadolig, sugnwyr llwch, larymau mwg, peiriannau rhoi, offer TG a chyfathrebu, gliniaduron, cyfrifiaduron, tŵls trydan, offer chwaraeon, dyfeisiau meddygol a dyfeisiau rheoli.

Mae’r eitemau trydanol mawr y dylid eu casglu ar wahân fel rhan o gasgliad gwastraff swmpus a drefnir gyda’ch cyngor lleol, os yw’r gwasanaeth hwn ar gael i chi, yn cynnwys:

  • Setiau teledu sgrin fflat a monitorau;

  • Lampau fflwroleuol;

  • Oergelloedd, Rhewgelloedd, peiriannau golchi a nwyddau gwyn eraill;

  • Dyfeisiau teledu CRT sy’n defnyddio tiwbiau pelydr catod.

Dysgwch fwy am dyfeisiau teledu CRT sy’n defnyddio tiwbiau pelydr catod yma

Mae’n dda gwybod

Yr enw ar unrhyw eitem sydd â phlwg, sy’n defnyddio batris, sydd angen ei wefru, neu sydd â llun bin olwynion wedi’i groesi allan arno, yw Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff, neu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Ni ddylid anfon yr eitemau hyn i dirlenwi a dylid eu hailgylchu mewn Canolfannau Ailgylchu, banciau danfon eitemau trydanol neu fanwerthwyr eitemau trydanol – ewch i recycleyourelectricals.org.uk am fwy o wybodaeth.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon