Skip to main content
English
English

Erosolau

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Erosolau mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu erosolau

  • Sicrhewch fod erosolau yn hollol wag cyn eu hailgylchu;

  • Peidiwch â gwneud twll, gwasgu na fflatio caniau erosol;

  • Tynnwch unrhyw ddarnau rhydd neu hawdd i’w tynnu, fel y caead, rhowch y can erosol a’i gaead yn eich cynhwysydd ailgylchu ar gyfer metelau (neu ganiau) a rhowch unrhyw ddarnau eraill yn eich cynhwysydd ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Mae’n dda gwybod

Mae tua 60% o erosolau wedi’u gwneud o ddur gyda phlât tun ac mae tua 40% wedi’u gwneud o alwminiwm. Mae’r ddau fetel hyn yn ailgylchadwy.

Mae erosolau hefyd yn cynnwys cydrannau plastig a rwber bach yn cynnwys y caead, y falf a’r tiwb dipio, a caiff y rhain eu tynnu yn y broses ailgylchu.

Pe byddai pawb yn y Deyrnas Unedig yn ailgylchu un can gwag o ddiaroglydd aer, byddai’n arbed digon o ynni i redeg set deledu mewn 273,000 o gartrefi am flwyddyn!

Gwiriwch i weld a yw eich cyngor chi’n casglu erosolau i’w hailgylchu.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon