Skip to main content
English
English

Gemau a Theganau

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu teganau a gemau gartref yn eich ardal chi ar hyn o bryd.

Mae’n dda gwybod

Mae rhai canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn derbyn teganau a gemau i’w hailgylchu ond mae’n well holi yn gyntaf i wneud yn siŵr. Ni chânt eu casglu fel rhan o gasgliadau o’r cartref felly ni ddylech eu rhoi yn eich ailgylchu gartref.

Os yw eich teganau’n gweithio’n iawn, gallech eu rhoi i siop elusen neu i grŵp cymunedol lleol.

Os yw eich teganau a gemau y tu hwnt i’w trwsio, efallai y gellir ailgylchu rhai o’r darnau os byddwch wedi’u datgymalu. Mae hyn yn cynnwys batris a phecynnau batris o ddyfeisiau rheoli o bell, a dylid tynnu’r rhain a’u hailgylchu.

Dysgwch fwy am ailgylchu batris

Ailgylchu eitem arall

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon