Skip to content
English
English

Haenen Lynu

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Haenen Lynu mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

A ellir ailgylchu haenen lynu?

  • Nid yw’r rhan fwyaf o gynghorau lleol yn derbyn haenen lynu yn eu casgliadau ailgylchu o’r cartref, felly dylid ei roi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon