Skip to main content
English
English

Lludw Glo

Ailgylchu gartref

Na, ni ellir ailgylchu lludw glo gartref ar hyn o bryd.

Sut i gael gwared ar ludw glo neu lo carreg

  • Dylid rhoi lludw glo neu lo carreg yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu gan mai prin neu ddim gwerth maethol sy’n perthyn iddo, a gall fod yn niweidiol i bridd, planhigion a defnyddwyr cynnyrch bwytadwy.

  • Ni ddylid ei roi yn eich compost gartref.

Ailgylchu eitem arall

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon