Skip to main content
English
English

Lludw Pren

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Lludw Pren mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i gael gwared ar ludw pren

  • Rhowch ef yn eich casgliad gwastraff o’r ardd, os yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn eich ardal. Sicrhewch bob amser fod eich lludw pren yn oer cyn ei roi yn eich bin, i atal tanau a lleihau risgiau tân;

  • Ewch ag ef i ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref a’i roi yn y cynhwysydd ar gyfer gwastraff o’r ardd;

  • Ychwanegwch ef i’ch bin compostio gartref neu gallwch ei ddefnyddio fel gwrtaith pridd. Mae mwy o wybodaeth am ddefnyddio lludw pren yn eich gardd ar gael gan y Royal Horticultural Society.

Ewch i wefan The Royal Horticultural Society

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Eitemau tebyg

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon