Skip to main content
English
English

Olew Coginio

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Olew Coginio mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu olew coginio

  • Gellir rhoi symiau bach o olew coginio, brasterau, crafion bwydydd brasterog oddi ar eich plat yn eich cadi gwastraff bwyd i’w ailgylchu;

  • Ni ddylid tywallt olew coginio a braster i lawr y sinc gan ei fod yn gallu blocio’r draeniau.

Dylid mynd â symiau mawr o olew coginio i’ch canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon