Skip to main content
English
English

Olew Injan

Ailgylchu gartref

Na, mae olew injan yn perthyn i’r categori gwastraff peryglus a gall fod yn beryglus i iechyd pobl neu’r amgylchedd os na chaiff ei waredu’n gywir.

Wrth ailgylchu olew injan, dylech ei storio mewn cynhwysydd wedi’i selio a ni ddylech ei gymysgu gydag unrhyw sylweddau eraill gan fod hyn yn ei wneud yn anodd ei ailgylchu.

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Olew Injan mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon