Skip to main content
English
English

Paent

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Paent mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu paent

  • Gellir rhoi paent dieisiau i sefydliadau fel Community Repaint sy’n ei ailddosbarthu i grwpiau cymunedol a phobl sydd mewn angen cymdeithasol;

  • Os na allwch ei ddefnyddio i gyd neu ddod o hyd i gartref da i’ch paent, bydd angen ichi ei galedu cyn mynd ag ef i ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref;

  • Ni all cynghorau lleol dderbyn paent hylifol, gan fod gwastraff hylifol wedi’i wahardd o safleoedd tirlenwi;

  • I galedu paent, gallwch ddefnyddio sylwedd caledu paent, neu ychwanegu llwch llif, tywod neu bridd i’r tun a gadael y caead oddi ar y tun nes bydd y paent yn troi’n soled a sych;

  • Yna, tyllwch y paent sych cyn mynd ag ef i’r ganolfan ailgylchu i wneud yn siŵr ei fod wedi caledu’n gyfan gwbl;

  • Dylid cael gwared ar baent wedi’i wneud o doddyddion, teneuwr paent a sbirit gwyn fel gwastraff peryglus.

Dysgwch fwy am Community Repaint

Dod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch roi eich cod post i mewn ar wefan GOV.UK i ddod o hyd i’ch gwasanaeth gwaredu gwastraff peryglus agosaf.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon