Skip to content
English
English

Pecynnau Bwyd a Diod

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Pecynnau Bwyd a Diod mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Os na allwch fynd â’ch pecynnau bwyd a diod i fan ailgylchu oddi cartref a bod angen ichi gael gwared arnynt gartref, yna rhowch nhw yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Pa becynnau bwyd a diod y gellir eu hailgylchu?

Gall y mathau o becynnau bwyd a diod a gaiff eu derbyn mewn mannau ailgylchu oddi cartref amrywio rhwng lleoliadau gwahanol. Er enghraifft, efallai y bydd un archfarchnad yn derbyn rhai mathau o becynnau bwyd a diod, ond siop arall yn gwrthod yr eitemau hynny. Felly, dilynwch y canllawiau a roddir gan y sefydliad sy’n rhedeg y man ailgylchu, os gwelwch yn dda.

Gallai’r pecynnau bwyd a diod a gaiff eu derbyn mewn mannau ailgylchu oddi cartref gynnwys:

  • Pecynnau fel codennau bwyd babanod, bwyd anifeiliaid anwes, bwydydd fel reis microdon, a hylif golchi dillad;

  • Ni ellir ailgylchu pecynnau coffi ar hyn o bryd a dylid eu rhoi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon