Skip to main content
English
English

Pecynnau creision

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Pecynnau creision mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu pecynnau creision

  • Ni ellir ailgylchu pecynnau creision mewn casgliadau ailgylchu gartref ar hyn o bryd, ond gellir eu hailgylchu gyda bagiau plastig a deunyddiau lapio gan rai manwerthwyr.

Mae’n bosibl bydd y mathau o eitemau a dderbynnir yn amrywio o un lleoliad i’r llall, felly dilynwch y canllawiau a roddir gan y sefydliad sy’n rheoli’r man ailgylchu, os gwelwch yn dda. Os na allwch fynd â’r eitemau hyn i un o’r cyfleusterau hyn a bod angen ichi gael gwared arnynt gartref, yna rhowch nhw yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon