Skip to content
English
English

Potiau Planhigion Plastig

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Potiau Planhigion Plastig mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu potiau planhigion plastig

  • Mae’r rhan fwyaf o gynghorau lleol yn casglu potiau a thybiau yn eu casgliadau wrth ymyl y ffordd;

  • Os yw eich cyngor lleol yn gwneud hyn, yna dylech allu rhoi potiau bwyd, perlysiau a phlanhigion nad ydynt yn ddu neu frown i mewn gyda’ch casgliad ailgylchu wrth ymyl y ffordd arferol;

  • Holwch nhw’n gyntaf i weld a ydyn nhw’n derbyn potiau planhigion plastig;

  • Mae rhai canolfannau garddio hefyd yn cynnal cynlluniau dychwelyd potiau planhigion;

  • Mae potiau planhigion du yn cynnwys pigmentau ar hyn o bryd sy’n ei gwneud yn anodd i’r peiriannau didoli a ddefnyddir i sortio plastigion eu canfod ymysg y gweddill, yn wahanol i botiau a thybiau a ddefnyddir ar gyfer pacio bwyd.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon