Skip to main content
English
English

Pren a Choed

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Pren a Choed mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu pren a choed

  • Nid yw eich cyngor lleol yn derbyn pren a choed fel rhan o’ch casgliad ailgylchu wrth ymyl y ffordd, ond gallwch fynd ag ef i’r rhan fwyaf o ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Argymhellwn ichi holi eich cyngor lleol yn y lle cyntaf.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon