Skip to main content
English
English

Sbectolau

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Sbectolau mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu sbectolau

  • Cânt eu derbyn mewn rhai canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, holwch eich cyngor lleol yn gyntaf;

  • Gofynnwch i’ch optegydd a ydyn nhw’n casglu hen sbectolau. Mae llawer ohonynt yn eu casglu – cânt eu rhoi i elusennau sy’n eu hanfon ymlaen i wledydd sy’n datblygu;

  • Peidiwch â rhoi hen sbectolau yn eich bag neu fin ailgylchu i gael eu casglu o’ch cartref.

Mae’n dda gwybod

Mae rhai elusennau hefyd yn casglu sbectolau dieisiau, holwch eich elusen leol i weld a ydyn nhw’n eu derbyn.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon