Skip to main content
English
English

Stampiau

Ailgylchu gartref

Ailgylchu oddi cartref

Ydi, mae'n bosibl ailgylchu Stampiau mewn rhai mannau ailgylchu oddi cartref.

Gweld mannau ailgylchu cyfagos

Sut i ailgylchu stampiau

  • Gellir ailgylchu hen stampiau gyda phapur os ydyn nhw’n sownd i’r amlenni o hyd. Rhowch nhw yn eich bag neu fin ar gyfer ailgylchu papur, neu gyda’ch ailgylchu sych cymysg;

  • Fel arall, gallwch gasglu stampiau i’w rhoi i elusennau – chwiliwch ar-lein am ‘recycle stamps’.

Ailgylchu eitem arall

Feindiwch eich ganolfan ailgylchu agosaf

Helpwch i rannu’r neges drwy rannu’r dudalen hon